Покритие на услугите и цени за свързване към мрежата

Услуга Тип Зона на покритие Цена за включване
Аналогова телевизия всички гр. Балчик
На цялата територия на града
къща: безплатно
блок: безплатно
Аналогова телевизия всички с. Оброчище
На цялата територия на селото
къща: безплатно
блок: безплатно
Аналогова телевизия над 2 бр. ТВ приеминци 5.00 лв. на телевизор
Цифрова(*) + аналогова телевизия всички гр. Балчик
На цялата територия на града
къща: безплатно
блок: безплатно
Цифрова(*) + аналогова телевизия всички с. Оброчище
На цялата територия на селото
къща: безплатно
блок: безплатно
Цифрова телевизия(**) доп. приемник 65.00 лв

(*) Цифровият приемник остава собственост на ОПЕРАТОРА.
(**) Цифровият приемник остава собственост на КЛИЕНТА.