Месечни такси и цени на услугите

Услуга Тип Цена
Аналогова телевизия стандартна 11.00 лв
Аналогова телевизия за пенсионери 8.00 лв
Цифрова телевизия стандартна 13.00 лв
Цифрова телевизия за пенсионери 13.00 лв
Цифрова телевизия допълнителен приемник 65.00 лв