Стандартни месечни такси и цени на услугите

Услуга Тип Цена
Аналогова телевизия стандартна 11.00 лв
Аналогова телевизия за пенсионери 8.00 лв
Цифрова телевизия стандартна 13.00 лв
Цифрова телевизия допълнителен приемник 65.00 лв
Месечни такси с ТЕЛК и пенсионно решение

Услуга Тип Цена
Аналогова телевизия С пенсионно решение 8.00 лв
Цифрова телевизия С пенсионно решение 13.00 лв
Аналогова телевизия С ТЕЛК решение 8.00 лв
Цифрова телевизия С ТЕЛК решение 10.00 лв