Колокация:

  • Индивидуална неограничена Интернет свързаност до 10Gbps
  • 24x7 съпорт инженер
  • 24x7x365 техническа поддръжка
  • Система за постоянен мониторинг на температура, свързаност и трафик на връзката


Окабеляване:

Директни оптични и медни свързаности до Internet и Cable Providers или до други клиенти на Balchik.net ще минават през определени за целта Meet Me Rooms. MMRs и всички кабелни скари са високонадеждни, като окабеляването и свързаностите се тестват преди пускането им в употреба. Balchik.net администрира всички кабели и свързаности и предоставя помощ за разрешаването на всякакви проблеми.

Pre-Cabling опции:

  • Multi-mode fibers
  • Single-mode fibers
  • Copper pairs
  • Други


Качество и параметри на услугата:

Параметър Стойност
Единично захранване наличност в % 99.998
Резервирано захранване A+B наличност в % 99.99998
Температура ˚C 18±2
Относителна влажност на въздуха % 50±10
Достъп h 24х7х365
Време за реакция min 30