Покритие

Услуга Тип Download скорост Зона Покритие
Balchik.net onAir Wi-Fi 802.11g 4 Mbps в.з. "Белите скали" На част от територията на вилната зона
Balchik.net onAir Wi-Fi 802.11g 4 Mbps в.з. "Сборно място" На част от територията на вилната зона
Balchik.net onAir Wi-Fi 802.11g 4 Mbps в.з. "Овчаровски плаж" На част от територията на вилната зона
Balchik.net onAir Wi-Fi 802.11g 4 Mbps в.з. "Изгрев" На част от територията на вилната зона