Начин на свързване

Ако желаете да ползвате услугата, първо се уверете, че имате достъп до нея. Мрежата, в която работи услугата е Balchik.net HotSpot. Тя трябва да присъства в списъка с достъпни безжични мрежи на Вашето устройство.

След свързване към точката за достъп и написването на произволен адрес на страница ще бъдете прехвърлени към страницата на услугата. Свързването с Интернет става след въвеждане на потребителко име и парола, отпечатани на гърба на скреч карта (ваучер).

Внимание !!! Информацията от устройството Ви до точката за достъп се предава в некриптиран вид ! Потребителското име и паролата изписани на ваучера не могат да се използват на повече от едно устройство по едно и също време. Скоростта на достъп до услугата се влияе от разстоянието до точката на свързване и видимостта между нея и устройството. Всякакви препятствия по линията на тази видимост (стени, дървета, огради и пр.) влошава качеството на сигнала. Скоростите не са гарантирани, но са реално достижими.