Покритие на услугите и цени за свързване към мрежата

Услуга Тип Зона на покритие Цена за включване
Аналогова телевизия всички гр. Балчик
На цялата територия
30.00 лв.
Аналогова телевизия всички с. Оброчище
На цялата територия
30.00 лв.
Цифрова(*) + аналогова телевизия всички гр. Балчик
На цялата територия на града
30.00 лв.
Цифрова(*) + аналогова телевизия всички с. Оброчище
На цялата територия
30.00 лв.
Цифрова телевизия(**) допълнителен приемник 65.00 лв
Включване ТВ(***)
Изпълнява се в в рамките на деня
гр. Балчик Ж. блок: 50.00лв.
Къща: 50.00лв.
Офис: 60.00лв.
Повторно включване След изключване поради неизпълнение на договора, дължими такси, временно прекратяване.
Изпълнява се в в рамките на 24 часа след заплащане на дължимите суми.
гр. Балчик
Извън гр. Балчик
10.00 лв
15.00 лв.

(*) Цифровият приемник остава собственост на ОПЕРАТОРА.
(**) Цифровият приемник остава собственост на КЛИЕНТА.
(***) Експресна услуга