Интерфейси за достъп - Кабелна телевизия


Технически характеристики и изисквания към интерфейсите за свързване на крайните устройства към телевизионната мрежа на Балчик Нет


1. Резюме

Tози документ удовлетворява Директива 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуването на публичния интерфейс на телевизионната мрежа на Балчик Нет.


1.2 Обхват на документа

Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги. В изпълнение на това задължение, този документ съдържа необходимата информация относно спецификациите на мрежовите интерфейси и наличните услуги в мрежата на Балчик Нет.


1.3 Директиви и стандарти
(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity;
(2) IEEE 802.3: Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks;
(3) ISO 8877: Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T;
(4) CENELEC Report/ETSI Guide:R0BT-002/EG 201 212 - Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks;
(5) ETSI ES 201 488: Access and Terminals (AT); Data Over Cable Systems;
(6) ETSI ES 202 488: Access and Terminals (AT); Second Generation Transmission systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems;
(7) EN 300 429 - Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems;
(8) ETSI ES 200 800 - Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV);
(9) IEC 60169-24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 # cable distribution systems (Type F);
(10) IEC 60169-2: Coaxial unmatched connector;
(11) EN 50083-7: Системи кабелни разпределителни за радио и телевизионни сигнали. Част 7: Изисквания към системата;
(12) EN 300 339: Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Обща електромагнитна съвместимост (EMC) за радиокомуникационни съоръжения;
(13) EN 60065: Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопасност.

1.4 Използвани съкращения

QAM - Quadrature amplitude modulation
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying
FEC - Forward error correction
DVB-C - Digital Video Broadcasting - Cable
MPEG - Moving Picture Experts Group
RF - Radio Frequency (Радио честота)
PAL - Phase Alternation Line (Система за цветна телевизия)
AM-VSB - Amplitude Modulation and Vestigial Side Band (Амплитудна модулация с частично подтискане на страничната лента)


2. Описание

2.1 Параметри на клиенското устройство за приемане на аналогова телевизия

Конектор: RF 75 Ohm, IEC 169-2, Female
Честотен обхват: (MHz) 47 - 862
Входно ниво: (dBμV) 57 - 77
Демодулация: AM - VSB - TV
Телевизионни стандарти: B, G, D, K; система PAL

2.2 Параметри на клиентското устройство за приемане на цифрова телевизия

Достъпът до цифровите телевизионни услуги предоставяни в мрежата на Балчик Нет се осъществява с помощта на стандарта за цифрова телевизия върху кабел DVB-C. При него се осъществява предаване на MPEG-2 и MPEG-4 цифрови видео/аудио потоци използвайки QAM модулация и кодиране на каналите. За приемането на сигнала е необходимо оборудване, покриващо следните минимални технически характеристики:
Стандарт: DVB-C
Конектор: RF 75 Ohm, IEC 169-2, Female
Честотен обхват: (MHz) 47 - 862
Честотна лента: (MHz) 8
Входно ниво: (dBμV) 46 - 86
Демодулация: C2K QAM 16, 32, 64, 128, 256
Скорост на символите: (Ks/s) 6875
Входен интерфейс: Single Transport Stream (TS)
Корекция на грешките: FEC/RS

Физическото свързване към мрежата се осъществява с помощта на конектор тип IEC 169-2 Male и коаксиален кабел RG-6/U. За осигуряване на необходимата безопасност трябва да се спазват изискванията описани в т. 3.


3. Безопасност

Всички крайни устройства, включени към мрежата на Балчик Нет трябва да са в изправно техническо състояние и да отговарят на изискванията за безопасност съгласно европейския стандарт EN 60065.


4. Електромагнитна съвместимост

Всички крайни устройства, включени към мрежата на Балчик Нет трябва да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно европейския стандарт EN 300 339.